| Nr. 10 | 31-01-2022  
 
 

Deze nieuwsbrief informeert u over de activiteiten van het Jeugdonderzoeksplatform en verschijnt enkele keren per jaar.

 
 
   

Doctoraatsverdediging Laora Mastari

 
 
   

Op 21 december 2021 verdedigde Laora Mastari, één van onze medewerkers, haar doctoraat met als titel “I'm just going with the flow. How group-based dynamics shape gender conformity among adolescents”. Ze werkte haar doctoraat af onder het promotorschap van prof. dr. Bram Spruyt en dr. Jessy Siongers. Een samenvatting kan je hier lezen.

 
 
   

ISCWeB rapport: de impact van de coronapandemie op het welzijn van kinderen

 
 
   

In 2018 nam Vlaanderen, samen met 34 andere regio's deel aan Children's World, The International Survey on Children's Well-Being. ISCWeB is een grootschalige internationale survey die het welbevinden bij kinderen tussen 8 en 12 jaar in kaart brengt. In 2021 voerde het JOP in samenwerking met de Hogeschool Gent een aanvullend onderzoek om de impact van de pandemie op het welzijn van kinderen in kaart te brengen. Daaruit blijkt dat de coronacrisis een grote impact heeft gehad op het algemeen welbevinden van jonge kinderen. Ze voelen zich minder goed in hun vel, hebben minder vertrouwen in de toekomst en zijn minder tevreden over hun leven in het algemeen. Lees hier een korte omschrijving van het onderzoek of het volledige onderzoeksrapport.

 
 
   

Opvragen relevant jeugdonderzoek in samenwerking met KeKi

 
 
   

Het JOP (Jeugdonderzoeksplatform) en KeKi (Kenniscentrum Kinderrechten) beschikken elk over een online databank die instaat voor de inventarisatie, synthese en ontsluiting van bestaand onderzoek. Om de actualiteit van onze onderzoeksdatabanken te garanderen zijn we voortdurend op zoek naar nieuw onderzoek. Graag polsen we of je lopend of afgerond onderzoek hebt liggen dat je graag zien verschijnen in de databank(en). Heb je onderzoek om toe te voegen? Vul dan zeker dit formulier in. Aarzel niet om deze oproep verder te verspreiden in jouw netwerk.

 
 
   

JOP themaboek "Jongeren onder druk"

 
 
   

Momenteel wordt een nieuw JOP-themaboek gefinaliseerd. In deze nieuwe publicatie gaan we op basis van data uit de JOP-monitor 4 en de JOP-schoolmonitor 2018 na op welke gebieden jongeren druk ervaren in hun leven (prestatiedruk op school, tijdsdruk, druk door ouders en vrienden etc.) en hoe dit een invloed heeft op hun subjectief welbevinden. Daarnaast laten we ook enkele praktijkactoren aan het woord over mogelijke manieren om – vanuit de praktijk – stressoren te verminderen en het welzijn van jongeren te vergroten. Meer informatie over de publicatiedatum wordt gecommuniceerd in de volgende nieuwsbrief.

 
 
 

Facts and Figures

 
 
   

In de Facts and Figures wordt een actueel onderwerp uitgekozen en toegelicht op basis van de JOP-data. Hieronder vind je een korte samenvatting van de laatst toegevoegde F&F:

 
 
   

Vrijwilligerswerk

In deze Facts & Figures ligt de focus op vrijwilligerswerk van jongeren in Vlaanderen. Cijfers op basis van de meest recente JOP-monitor van 2018 geven aan dat iets meer dan een derde van de jongeren tussen 14 en 25 jaar in Vlaanderen aan vrijwilligerswerk doet. Deelname aan vrijwilligerswerk is echter niet gelijk verdeeld, maar verschilt naargelang bepaalde achtergrondkenmerken van de jongeren. Jongeren uit het ASO/KSO en jongeren die in een niet-grootstedelijke omgeving wonen doen vaker aan vrijwilligerswerk. De resultaten wijzen niet op verschillen in deelname aan vrijwilligerswerk naargelang gender, leeftijd of subjectief inkomen. Een vergelijking met eerdere afnames van de JOP-monitor waarin vrijwilligerswerk is bevraagd laat toe evoluties doorheen de tijd te onderzoeken (dit kan voor de JOP-monitor 1, 3 en 4). Tussen 2005/2006 en 2013 is het aandeel jongeren dat vrijwilligerswerk verricht licht gestegen, tussen 2013 en 2018 is dit opnieuw gedaald tot op ongeveer het oorspronkelijke niveau uit 2005/2006. Lees meer

 
 
   

Update databank

 
 
   

De JOP-databank inventariseert Vlaams jeugdonderzoek en krijgt op geregelde tijdstippen een update. Sinds onze vorige nieuwsbrief zijn er 46 nieuwe fiches toegevoegd. De databank is te raadplegen op onze website. Enkele voorbeelden van nieuwe fiches:

  1. Siongers & Bradt (2021). Welbevinden vanuit het perspectief van kinderen. Een analyse naar het subjectief welbevinden van kinderen in Vlaanderen in vergelijking met dat van kinderen uit andere Europese regio’s. Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, (22)2, 92-111.
  2. Coenen, Pleysier & Put (2021). Executive functions, self-control and juvenile delinquency. Psychology, Crime & Law, 1-20.
  3. Missotten, L. (2017). How do adolescents manage conflicts with their mothers? A developmental and micro-contextual perspective. [Doctoraatsthesis]. Leuven: KU Leuven.
  4. Gandhi, Claes, Bosmans, Baetens, Wilderjans, Maitra, Kiekens & Luyckx (2016). Non-suicidal self-injury and adolescents attachment with peers and mother: The mediating role of identity synthesis and confusion. Journal of Child and Family Studies, 25(6), 1735-1745.
  5. De Boeck, Van Droogenbroeck & De Coninck (2015). Verschillende wegen naar ‘Leren en Werken’: een exploratief kwalitatief onderzoek. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 1, 20-37.

 
 
 

Recente publicaties

 
     
 

Mag er nog buiten de lijntjes gekleurd worden in ons onderwijs?

  Juno Tourne, Jochen Devlieghere, Rudi Roose & Lieve Bradt  
     
  Community Sport and Social Inclusion:Enhancing Strategies for Promoting Personal Development, Health and Social Cohesion.

  Marc Theeboom, Hebe Schaillée, Rudi Roose, Sara Willems, Lieve Bradt & Emelien Lauwerier  
     
  Facilitating conditions for establishing social cohesion through structural approaches in community sport.

  Shana Sabbe, Rudi Roose & Lieve Bradt  
     
  De impact van de coronomaatregelen op jeugdprocessen.

  Sofie De Bus & Johan Put  
     
  Het belang van een positief schoolklimaat voor de preventie van slachtofferschap en pesten op school.

  Eva Van Kelecom, Emma Hadermann & Ena Coenen  
     
  Cultuurparticipatie voor allen … of toch niet? Een studie naar drempels voor cultuurparticipatie bij jongeren met en zonder migratieachtergrond in Vlaanderen.

  Nordin Luong Sermant & Jessy Siongers  
     
  Kinderrechten, kunst en cultuur.

  Bert Demarsin, Stephanie Rap & Jessy Siongers  
     
  The perks and pitfalls of conformity: unravelling the role of gender conformity in friendship satisfaction among adolescents

  Laora Mastari, Bram Spruyt & Jessy Siongers  
     
  Ambivalent sexism among Christian and Muslim youth. The gendered pathway of perceived pressure for religious conformity.

  Laora Mastari, Gil Keppens, Filip Van Droogenbroeck & Bram Spruyt  
     
 
 
 

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kan u zich via deze link uitschrijven.

 
 
Nieuwsbrief Jeugdonderzoeksplatform