Actueel

JOP-schoolmonitor 2018

01 June 2017

Het JOP zal in 2018 een onderzoek uitvoeren in het Nederlandstalig secundair onderwijs. Om de 5 jaar maakt het JOP de “staat van de jeugd” op, op verschillende domeinen zoals welzijn, school, vrijetijdsbesteding en maatschappelijke en politieke attitudes. In het scholenonderzoek dat zij in het voorjaar van 2018 zullen uitvoeren, zullen zij in het bijzonder focussen op scholen in Gent, Antwerpen en Brussel om op die manier de leefwereld, de uitdagingen en noden van jongeren in grootstedelijke omgevingen beter in kaart te kunnen brengen. Om een zo waarheidsgetrouw beeld te schetsen van de grootstedelijke jeugd, hopen we dat de geselecteerde scholen hun medewerking verlenen aan dit onderzoek! Meer info: /files/infobrief_JOPschoolmonitor_2018_.pdf

Lees meer

We kennen allemaal wel iemand die zich steeds heel spontaan gedraagt, of iemand die altijd eerst goed nadenkt, een plan heeft en zich hier strikt aan houdt. In haar doctoraatsonderzoek probeert Ena Coenen te ontdekken welke eigenschappen bepalen hoe iemand zich gedraagt (van heel spontaan tot heel overwogen). Meer specifiek gaat ze na in welke mate impulsieve enerzijds en controlerende en plannende processen anderzijds gedrag beïnvloeden. Help hierbij door onderstaande vragenlijst in te vullen. Het neemt slechts 15-20 minuten van je tijd in beslag en je kan een prijs winnen! Deelnemen en meer info: https://websurvey.kuleuven.be/index.php/18246/lang-nl

Lees meer

Jan Vanhee, Koen Lambert en Prof. Dr. Guy Redig hebben een tekst geschreven om geïnteresseerden een toegang te bieden tot de wondere, vaak onbekende, soms erg complexe maar uiterst boeiende wereld van het Europees en internationaal jeugdbeleid. Daarbij ligt de klemtoon op beleid en dus niet zozeer op de praktijk van het zeer bezige veldwerk.

De volledige tekst is online beschikbaar via: http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/internationalesamenwerking_doc/wegwijzer_internationaal_jeugdwerkbeleid%20_2017.pdf

Lees meer