Het JeugdOnderzoeksPlatform (JOP) is een interuniversitaire samenwerking tussen UGent, VUB en KU Leuven en staat in voor het ontsluiten van bestaand en eigen jeugdonderzoek (JOP-monitor).

Ben je op zoek naar bestaand jeugdonderzoek in Vlaanderen? Heb je vragen over de leefwereld van Vlaamse jongeren? Ben je een beleidsmaker, een onderzoeker, een jeugdwerker of iemand die in de leefwereld van jongeren geïnteresseerd is? Kom meer te weten op deze website, waar je onze databank jeugdonderzoek, de interactieve JOP-monitor en onze publicaties kan raadplegen. Heb je nog bijkomende vragen? Aarzel niet ons te contacteren.

NL

JOP Actueel

JOP-schoolmonitor 2018

01 June 2017

Het JOP zal in 2018 een onderzoek uitvoeren in het Nederlandstalig secundair onderwijs. Om de 5 jaar maakt het JOP de “staat van de jeugd” op, op verschillende domeinen zoals welzijn, school, vrijetijdsbesteding en maatschappelijke en politieke attitudes. In het scholenonderzoek dat zij in het voorjaar van 2018 zullen uitvoeren, zullen zij in het bijzonder focussen op scholen in Gent, Antwerpen en Brussel om op die manier de leefwereld, de uitdagingen en noden van jongeren in grootstedelijke omgevingen beter in kaart te kunnen brengen. Om een zo waarheidsgetrouw beeld te schetsen van de grootstedelijke jeugd, hopen we dat de geselecteerde scholen hun medewerking verlenen aan dit onderzoek! Meer info: /files/infobrief_JOPschoolmonitor_2018_.pdf

We kennen allemaal wel iemand die zich steeds heel spontaan gedraagt, of iemand die altijd eerst goed nadenkt, een plan heeft en zich hier strikt aan houdt. In haar doctoraatsonderzoek probeert Ena Coenen te ontdekken welke eigenschappen bepalen hoe iemand zich gedraagt (van heel spontaan tot heel overwogen). Meer specifiek gaat ze na in welke mate impulsieve enerzijds en controlerende en plannende processen anderzijds gedrag beïnvloeden. Help hierbij door onderstaande vragenlijst in te vullen. Het neemt slechts 15-20 minuten van je tijd in beslag en je kan een prijs winnen! Deelnemen en meer info: https://websurvey.kuleuven.be/index.php/18246/lang-nl

Op zoek naar jeugdonderzoek?

Zoek in de databank van Vlaams jeugdonderzoek

Doorzoek het JOP jeugdonderzoek

Het JOP verzamelt zowel bestaand jeugdonderzoek als eigen data over de leefwereld van Vlaamse jongeren. Op deze website kan je ten eerste op zoek in de databank jeugdonderzoek waarin bestaand Vlaams (en internationaal) onderzoek bij jongeren is geïnventariseerd. Daarnaast kan je in de interactieve JOP-monitor vrij de ruwe gegevens uit de drie Vlaamse JOP-monitors raadplegen en er bovendien enkele beperkte analyses op uitvoeren. Ook de diverse publicaties die in de voorbije periode door JOP-medewerkers zijn geproduceerd kun je op deze website consulteren. 

Heeft u specifieke vragen?

Heb je na het bezoeken van deze website nog bepaalde vragen? Ben je op zoek naar informatie over jeugdonderzoek die je hier niet gevonden hebt? Neem gerust contact met de JOP-onderzoekers of met ons op via dit contactformulier!